Producent wysokiej jakości, stabilnych i powtarzalnych regranulatów PE

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

I Wezwanie

Zarząd VIVASTO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) najpóźniej do dnia 26 października 2020 r. w siedzibie Spółki w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.

II Wezwanie

Zarząd VIVASTO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.

III Wezwanie

Zarząd VIVASTO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.

IV Wezwanie

Zarząd VIVASTO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.

V Wezwanie

Zarząd VIVASTO Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bytomiu (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w siedzibie Spółki w godzinach od 8-16 od poniedziałku do piątku.